Algemene Voorwaarden

Ruilen

Voor ons is het zeer belangrijk dat je als klant tevreden bent met je bestelling. Indien je de bestelling wilt retourneren, dien je dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk met ons mee te delen. Dit doe je door ons een mail te sturen met daarin een duidelijke vermelding van de desbetreffende goederen en het ordernummer. Stuur je mail naar retour@turtleegreen.com, met als onderwerp ‘Retourneren'

Wanneer je goederen wilt inwisselen voor andere goederen moet je dit uitdrukkelijk meedelen bij het inroepen van je herroepingsrecht. 

Het retourneren van de goederen wordt enkel toegestaan bij goederen die zich nog in de originele staat en originele verpakking bevinden. Wij vragen je vriendelijk enkele foto’s van de goederen en de verpakking te nemen. Het recht om te retourneren geldt niet voor goederen die persoonlijk voor jou werden ontworpen of bederfbare goederen.

De retourkosten zijn voor rekening van jou als consument. Wij staan enkel in voor het betalen van de retourkosten bij het ontvangen van een foutief geleverd of beschadigd artikel. Wanneer je dit herroepingsrecht inroept, verbind je je ertoe ons de goederen toe te sturen binnen de 14 kalenderdagen na datum van het schriftelijk meedelen. Dit op volgend retouradres:

Turtlee Green

Aardekensweg 11 

2390 Malle

België

De terugbetaling zal pas uitgevoerd worden na het ontvangen van de goederen en na het goedkeuren van de staat waarin de goederen zich bevinden. Dit binnen de 30 kalenderdagen.  

Betalingen

De betaling kunnen elektronisch worden uitgevoerd via bancontact, visa, mastercard, appelPay en PayPal

Prijzen

Alle prijzen getoond op de site zijn in euro (€) en inclusief BTW. Dit volgens het geldende tarief, tenzij anders vermeld. Onze prijzen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden zonder dit voorafgaand mee te delen. Je betaalt hoe dan ook enkel de kost die wordt meegedeeld tijdens het afrekenen, tenzij dit redelijkerwijs om een vergissing gaat. 

Garantie

Conform de wet kan je genieten van 24 maanden garantie te rekenen vanaf de datum van bestelling, meegedeeld op je factuur of orderbevestiging. De garantie geldt op alle producten voor gebreken die te wijten zijn aan een fabricage- of materiaalfout. Indien je dit product in een beschadigde staat hebt ontvangen, dien je dit mee te delen binnen de 14 werkdagen na ontvangst (zie retourneren). Het is zeer belangrijk dat u de factuur die u ontvangt bij het bevestigen van je bestelling goed bijhoudt.  

De garantie kan niet ingeroepen worden voor gebreken die werden veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik. 

Overmacht

Indien Turtlee Green door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Turtlee Green niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en is zij is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Verkoper

Officiële gegevens Turtlee Green

Aardekensweg 11 

2390 Malle 

België ​

+32479335386 

info@turtleegreen.com

Eigendomsvoorbehoud

Zolang wij van jou geen integrale betaling - inclusief alle kosten - hebben ontvangen, blijven de goederen die je bestelde eigendom van Turtlee Green. Bij laattijdige betaling behouden wij dit recht totdat alle kosten en de bijkomende interesten worden betaald.

Klachten 

Wanneer je een klacht hebt over verborgen gebreken moet je dit binnen de 14 dagen schriftelijk meedelen aan Turtlee Green. Dit kan via info@turtleegreen.com of op volgend adres: 

Aardekensweg 11

2390 Malle

België

Scheidbaarheid

Indien één of meerdere artikels van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet kunnen worden uitgevoerd blijven de overige termen gelden. Wanneer dit voorvalt, zal voor desbetreffende artikels toenadering tot een oplossing worden gezocht in wettelijke bepalingen.