Turtlee Greens Favoriete Boeken

Turtlee Green's favoriete boeken


Wij houden echt van lezen. Of het nu in het zonnetje op een strand is of onder een dekentje in de zetel terwijl de regen tegen de ramen slaat, wij bij Turtlee Green doen niets liever dan genieten van een goed boek. Een uitpuilende boekenkast is hier het bewijs van. 
Hoewel we enorm van fictie houden, willen we jou in deze blog voorstellen aan onze favoriete non-fictie boeken over klimaat en duurzaamheid. Deze boeken hebben er mee voor gezorgd dat onze blik op klimaatverandering veranderd is en dat een duurzame levensstijl meer dan noodzakelijk is. 
1. A Life on Our Planet - David Attenborough
"In dit nieuwe autobiografische boek van Sir David Attenborough (Life, Planet Earth, Blue Planet) neemt de filmmaker je mee in zijn wereld – en de planeet van ons allemaal. Voor het eerst beschrijft hij op geheel eigen wijze de belangrijkste momenten in zijn leven als bioloog. Hoe hij oog in oog stond met wilde dieren en zijn leven wijdde aan het vastleggen van de natuur in al haar schoonheid en diversiteit. Ook vertelt Attenborough over de verwoestende veranderingen die hij in al zijn jaren met eigen ogen heeft gezien. Een actueel boek met dringende, maar hoopvolle boodschappen voor de toekomst. Kijk door de ogen van de man die de natuur een stem gaf."


Dit boek volgt de razend populaire Netflix documentaire met dezelfde naam. Attenborough schetst een pakkend beeld van hoe wij als mens een impact hebben op de wereld rondom ons en waarom het belangrijk is dat we ons gedrag aanpassen. 2. Doughnut Economics - Kate Raworth


"De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.

In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw."


In dit boek schetst econome Kate Raworth een alternatief voor ons huidige, destructieve economische systeem. Wij zijn van mening dat de klimaatverandering niet alleen gestopt kan worden door individuen, maar dat er op grote schaal actie ondernomen moet worden. Het wordt tijd dat we eindelijk ruimte maken voor duurzaamheid en gelijkheid in onze economie.
Je hebt geen grote kennis van economie nodig om dit boek te kunnen begrijpen.3. The Uninhabitable Earth - David Wallace-Wells
"Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. De mensheid wordt tegenwoordig jaarlijks overvallen door natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken."


David Wallace-Wells schetst met courante voorbeelden en klare taal het beeld dat ons te wachten staat als we niet snel actie ondernemen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Droogte, hitte, economische problemen, ziektes... Stap voor stap krijg je meer inzicht in wat er gebeurt bij nog maar de laagste extra graad Celsius die erbij komt.


4. No One Is Too Small To Make A Difference - Greta Thunberg


"In augustus 2018 besloot een vijftienjarig Zweeds meisje, Greta Thunberg, om één dag niet naar school te gaan. Dit dappere besluit zou uiteindelijk leiden tot een wereldwijde actie tegen de klimaatcrisis, waarmee ze miljoenen leerlingen inspireerde te staken voor onze planeet. Zo wilde ze ervoor zorgen dat regeringen en politici wel móeten luisteren naar de generatie die het kind van de rekening wordt als het milieubeleid niet snel wordt aangepast. Thunberg sleepte er een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede mee in de wacht. In dit boek komen Thunbergs eigen krachtige woorden bij elkaar. Haar speeches, die zij sinds die dag in 2018 op de meest spraakmakende plekken, toppen en podia geeft, en waarmee ze geschiedenis schrijft in Europa en daarbuiten, schudden ons wakker. Thunberg laat steeds opnieuw overtuigend zien dat íedereen voor de bescherming van onze planeet moet vechten, hoe machteloos we ons ook voelen. Onze eigen toekomst hangt ervan af."


Laat de woorden van deze jonge klimaatactiviste je inspireren, dat ook jij als individu een groot verschil kan maken. We hebben iedereen nodig in onze strijd tegen de klimaatopwarming, groot en klein. 5. How To Avoid a Climate Disaster - Bill Gates"In dit urgente en gezaghebbende boek zet Bill Gates een veelomvattend, praktisch (en toegankelijk) plan uiteen over hoe de wereld op tijd de uitstoot van broeikasgassen tot nul kan reduceren om een klimaatramp te voorkomen.

Ruim tien jaar lang deed Bill Gates onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Samen met experts in de natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, politieke wetenschappen en financiën ging hij na wat er moet gebeuren om het afglijden van de planeet naar een gegarandeerde milieuramp te stuiten. In dit boek legt hij niet alleen uit waarom we de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul terug moeten brengen, maar geeft hij ook aan wat we moeten doen om dit uiterst belangrijke doel te bereiken."


Bill Gates schetst een duidelijk plan met bruikbare handvaten om een grote klimaatramp te vermijden. Het zal niet gemakkelijk worden, maar kunnen we alle hulp en guidelines gebruiken die er zijn. Laat een reactie na